غزوهٔ چیست؟


غزوهٔ بدر یا بدر الکبری[۱] نخستین نبرد بزرگ دوران محمد میانمسلمانان و اهل مکه بود که در هفدهم رمضان سال دوم پس از هجرت در شهر بدر روی داد.[۲] پس از هجرت مسلمانان به مدینهبقای اقتصادی ایشان به حمله به کاروان‌های مکه وابسته بود[یادداشت ۱] وقتی خبر حرکت کاروان ثروتمند صخر بن حرب‌‌ از مکه، به محمد رسید، قریب به سیصد تن از مسلمانان برای حمله به آن آماده شدند و در این میان، سپاه هزارنفری مکه برای مقابله با آنان وارد عمل شد و با وجود برتری در شمار نفرات، پیروزی کامل از آنِ مسلمانان شد و بسیاری از مکیان کشته و اسیر شدند. پیروزی مسلمانان در این نبرد نفوذ مکه را تا حد زیادی 16426187_10206693934025286_8342069882679229873_nکاهش داد و جایگاه سیاسی مسلمانان را در مدینه مستحکم کرد. در قرآن از این پیروزی به عنوان رویدادی الهی یاد شده‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *