ماجرای بنی قریظه و قتل عام یهودیان به دست حضرت علی از تاریخ طبری


  • ماجرای بنی قریظه و قتل عام یهودیان به دست حضرت علی از تاریخ طبری، آیا میدانستید علی به احتمال زیاد رکورد بیشترین سر بریدن به دست خود را در طول تاریخ دارد؟‌ در تاریخ نامردمان و خونخواران بسیاری بوده اند اما بیشتر آنها تنها دستور قتل را صادر میکردند نه اینکه خود تیغ بردارند و به دست خود کسی را قطعه قطعه کنند. امام علی در یکی از نسل کشی های محمد،‌ طبق روایت معتبر ترین منابع تاریخی به دست خود بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر آدم را گردن میزند. اگر توانستید شخص دیگری در تاریخ بیابید که به این تعداد چشم در چشم انسانی دیگر انداخته باشد، سپس با شمشیر گردن او را زده باشد حتما ما را خبر کنید.

  • قسمتی از کارنامه درخشان علی، علی را شاه مردان خوانند و نشانه داد و دادگری خوانند و این مانند آن است که کچلی را زلفعلی خوانند. علی زیر تربیت و راهنمایی محمد تبدیل به آدمکش و دژخیم اصلی او میشود. این نوشتار از منابع تاریخی کشتارهای غیر انسانی  و فجیع امام علی را نشان میدهد.
  • خطبه ۸۰ نهج البلاغه و نظر علی در مورد زنان، علی بیشرمانه پس از جنگ جمل با عایشه روی منبر میرود و اعلام میدارد که از نظر او ایمان زنان ناقص است چون عقل آنها ناقص است و این خود نشان از ناقص بودن عقل علی دارد. نگاه علی به زنان بسیاز زشت و بیخردانه است.
  • زندگی علی، نام کتابی مستند و بسیار آموزنده است در مورد زندگی علی نوشته آل دالفک از منتقدین اسلام که بررسی زندگی علی میپردازد. برای aliمسلمانانی که هرگز باورهای مخالف خود را نمیشناسند این میتواند آغاز خوبی برای آموختن در مورد نگاه های انتقادی به اسلام باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *