» درباره ما

با درود
صفحه ی ناباوران توسط منقدان جدی ادیان و برای منتقدان جدی اسلام  نوشته میشود.مطالب ناباوران ممکن است از نظر برخی کفر آمیز و توهین آمیز باشند همچنین خواندن و نشر مطالب  در برخی کشورها ممکن است غیر قانونی و خطرناک باشد .هدف از این صفحه متقاعد کردن  خداباوران نیست خداباوران و مسلمانان میتوانند برای پاسخ به شبهاتشان به سایت معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، اداره پاسخگویی به سوالات دینی

www.eporsesh.com

اندیشه قم، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

www.andisheqom.com/Files/shobahat.php

و یا سایت های مخصوص به پرسش و پاسخ” دین “خود مراجعه نمایند